Adrian Toni Neacsu

Avocat în cadrul Baroului București și Baroului Chișinău, a terminat Facultatea de Drept din cadrul Universității București. A fost începând din 1998 judecător la Judecătoria Panciu, Judecătoria Focșani și Tribunalul Vrancea. A deținut două mandate consecutive de Președinte al Tribunalului Vrancea. A fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii, ales în 2011 ca reprezentant al judecătorilor de tribunale.

Formator al Scolii Naționale pentru Grefieri, coordonator al comisiei din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii intitulată Consolidarea și eficientizarea instituțională a CSM, reprezentant din partea judecătorilor în Comisia comună specială pentru analizarea crizei intervenite în funcţionarea justiţiei (2009), membru în mai multe comisii pentru redactarea unor acte normative din domeniul justiției, coordonatorul pachetului legislativ privind reforma promovării la ICCJ.

Membru al International Association for Court Administration (IACA) și membru fondator, printre altele, al Uniunii Naționale a Judecătorilor din România, asociației Societatea pentru Justiție (SoJust), Rețelei Naționale a Adunărilor Generale ale Instanțelor Judecătorești și fundației Romanian Legal Institute Information (RoLII). Este fondatorul cunoscutului program Jurindex, care a deschis accesul la hotărârile judecătorești. A elaborat și promovează standardele accesului liber la hotărârile judecătorești în România, precum și afilierea la mișcarea mondială a accesului liber la informațiile de natură juridică. Redactor-șef al prestigioasei reviste de specialitate Pandectele Române și al publicației Monitorul Jurisprudenței. Autor a numeroase articole de specialitate publicate în revistele științifice și editorialist. A publicat volumele Între statul de criză și statul de drept (Universul Juridic, 2010) și Convinge Judecătorul – Tehnica și arta convingerii instanței (Wolters Kluwer, 2014).

Adrian Toni Neacşu a început în 2014 promovarea conceptului de Comunicare judiciară eficientă prin seria de ateliere publice ”Convinge judecătorul” pentru îmbunătățirea tehnicilor de comunicare judiciară cu instanțele judecătorești și pentru exersarea abilităților de persuasiune a judecătorilor. Este membru fondator al Institutului de Drept Practic. Prin proiectul CastigaProcese.ro este singurul furnizor în Romania de know-how, tehnici și abilități de legal writing prin soluții integrate de consultantă și asistența pentru litigatori.

De asemenea, este trainer în ateliere de lucru in-house pentru firme de avocatură, departamentele juridice, agenții guvernamentale din întreaga țară și furnizează servicii de audit al documentelor utilizate în comunicarea cu instanțele, asistență sau consultanță tehnică.